برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ابلاغ

ابلاغ خانم سرخوش

مطالب/ ابلاغ خانم سرخوش

                           
      ابلاغ خانم سرخوش ابلاغ خانم سرخوش - کارشناس دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
يکشنبه 9 ارديبهشت 1397
ابلاغ جناب آقای مهندس صالح حیدریان بعنوان کارشناس دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تبریز

مطالب/ ابلاغ جناب آقای مهندس صالح حیدریان بعنوان کارشناس دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تبریز

                           
      ابلاغ جناب آقای مهندس صالح حیدریان بعنوان کارشناس دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تبریز احتراماً در راستای پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بعنوان اولویت اصلی معاونت آموزشی وزارت متبوع و با توجه به اهمیت موضوع و تلاش برای سرعت ...
چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397
ابلاغ سرکار خانم آلهه سیدرسولی بعنوان مسئول استاد راهنمای دانشکده

مطالب/ ابلاغ سرکار خانم آلهه سیدرسولی بعنوان مسئول استاد راهنمای دانشکده

                           
      ابلاغ سرکار خانم آلهه سیدرسولی بعنوان مسئول استاد راهنمای دانشکده با ابلاغ حکمی از سوی ریاست دانشکده، سرکار خانم آلهه سیدرسولی عضو محترم هیات علمی گروه پرستاری داخلی جراحی بعنوان مسئول استاد راهنمای دانشکده منصوب گردیدند.
پنجشنبه 6 آبان 1395
ابلاغ آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مطالب/ ابلاغ آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

                           
      ابلاغ آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای اجرایی نمودن بند "ج" ماده یک قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1151/5/8 و ماده دو قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ...
دوشنبه 8 تير 1394
انتصاب  سرکار خانم دکتر مژگان لطفی بعنوان سرپرست جدید واحد دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO)

مطالب/ انتصاب سرکار خانم دکتر مژگان لطفی بعنوان سرپرست جدید واحد دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO)

                           
      انتصاب  سرکار خانم دکتر مژگان لطفی بعنوان سرپرست جدید واحد دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO) سرکار خانم دکتر مژگان لطفی، عضو هیأت علمی گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده، طی حکمی از سوی ریاست دانشکده، بعنوان سرپرست جدید واحد دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO) منصوب شدند.
يکشنبه 24 خرداد 1394
ابلاغ آئین نامه بازنگری شده دوره دکترای تخصصی پژوهشی

مطالب/ ابلاغ آئین نامه بازنگری شده دوره دکترای تخصصی پژوهشی

                           
      ابلاغ آئین نامه بازنگری شده دوره دکترای تخصصی پژوهشی آئین نامه بازنگری شده دوره دکترای تخصصی پژوهشی تحت عنوان جدید دکتری پژوهشی ...
دوشنبه 4 اسفند 1393