برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آئین نامه

پذیرش دانشجوی غیر ایرانی (کمیته بین المللی سازی)

صفحات/ پذیرش دانشجوی غیر ایرانی (کمیته بین المللی سازی)

                           
      پذیرش دانشجوی غیر ایرانی (کمیته بین المللی سازی)
دوشنبه 27 آذر 1396
ابلاغ آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مطالب/ ابلاغ آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

                           
      ابلاغ آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای اجرایی نمودن بند "ج" ماده یک قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1151/5/8 و ماده دو قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ...
دوشنبه 8 تير 1394
ابلاغ آئین نامه بازنگری شده دوره دکترای تخصصی پژوهشی

مطالب/ ابلاغ آئین نامه بازنگری شده دوره دکترای تخصصی پژوهشی

                           
      ابلاغ آئین نامه بازنگری شده دوره دکترای تخصصی پژوهشی آئین نامه بازنگری شده دوره دکترای تخصصی پژوهشی تحت عنوان جدید دکتری پژوهشی ...
دوشنبه 4 اسفند 1393