برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر علی ایمانی

جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای آقای محمد خواجه گودری (شنبه 17 اسفند 98)

مطالب/ جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای آقای محمد خواجه گودری (شنبه 17 اسفند 98)

                           
      جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای آقای محمد خواجه گودری (شنبه 17 اسفند 98) جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای آقای محمد خواجه گودری، دانشجوی دکترای آموزش پرستاری تحت عنوان «توسعه سیستم بکارگیری تشخیص های پرستاری در بالین: اقدام پژوهی» ...
چهارشنبه 14 اسفند 1398
جلسه ارائه گزارش شش ماهه جناب آقای محمد خواجه گودری (سه شنبه 3 اردیبهشت 98)

مطالب/ جلسه ارائه گزارش شش ماهه جناب آقای محمد خواجه گودری (سه شنبه 3 اردیبهشت 98)

                           
      جلسه ارائه گزارش شش ماهه جناب آقای محمد خواجه گودری (سه شنبه 3 اردیبهشت 98) بدینوسیله به استحضار می­رساند جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار پایان نامه آقای محمد خواجه گودری دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری این دانشکده تحت عنوان «توسعه سیستم بکارگیری تشخیص های پرستاری در بالین ...
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
تقدیر از کتابداران دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

مطالب/ تقدیر از کتابداران دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

                           
      تقدیر از کتابداران دانشکده پرستاری و مامایی تبریز در همایش و سمینار یک روزه­ای تحت عنوان "کتاب و خواندن" که روز دوشنبه مورخه 25 آبان، بمناسبت بزرگداشت "هفته کتاب" و "روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار"، زیر نظر معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز ...
پنجشنبه 28 آبان 1394
تقدیر از کتابداران دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

مطالب/ تقدیر از کتابداران دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

                           
      تقدیر از کتابداران دانشکده پرستاری و مامایی تبریز در همایش و سمینار یک روزه­ای تحت عنوان "کتاب و خواندن" که روز دوشنبه مورخه 25 آبان، بمناسبت بزرگداشت "هفته کتاب" و "روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار"، زیر نظر معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز ...
چهارشنبه 27 آبان 1394