برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر مهستی علیزاده

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شیدا مسگری (چهارشنبه 29 آبان 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم شیدا مسگری (چهارشنبه 29 آبان 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم شیدا مسگری (چهارشنبه 29 آبان 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم شیدا مشگری، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «ارتباط سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و کیفیت زندگی افراد +HIV در شهر تبریز سال 1397» ...
شنبه 25 آبان 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم رباب قلی­زاده (پنجشنبه 4 مهر 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم رباب قلی­زاده (پنجشنبه 4 مهر 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم رباب قلی­زاده (پنجشنبه 4 مهر 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم رباب قلی­زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مامایی تحت عنوان «اثربخشی مشاوره با رویکرد EXPLISSIT بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی در زنان تازه زایمان کرده: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...
دوشنبه 1 مهر 1398