برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر حسین ناظمیه

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم صفری (پنجشنبه 14 شهریور 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم صفری (پنجشنبه 14 شهریور 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم صفری (پنجشنبه 14 شهریور 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم صفری، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «مقایسه اثر کرم واژینال عصاره شنبلیله با کرم واژینال استروژن کونژوگه بر روی واژینیت آتروفیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده سه سو کور» ...
سه شنبه 12 شهريور 1398
جلسه دفاع از پایاننامه آقای مصعب قادری (چهارشنبه 16 مرداد 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای مصعب قادری (چهارشنبه 16 مرداد 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای مصعب قادری (چهارشنبه 16 مرداد 98) جلسه دفاع از پایاننامه آقای مصعب قادری، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «تاثیر جنسینگ بر خستگی و کیفیت زندگی بیماران بازمانده از سرطان یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...
سه شنبه 15 مرداد 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم پروانه قهرمانی نسب (روز پنجشنبه، 24 تیر 95)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم پروانه قهرمانی نسب (روز پنجشنبه، 24 تیر 95)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم پروانه قهرمانی نسب (روز پنجشنبه، 24 تیر 95) جلسه دفاع از پایاننامه خانم پروانه قهرمانی نسب، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی
سه شنبه 22 تير 1395