برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با واحد برتر جشنواره

تبریک بمناسبت انتخاب دانشکده بعنوان واحد برتر در حیطه "عملکرد اقتصادی مالی" جشنواره کیفیت دانشگاه

مطالب/ تبریک بمناسبت انتخاب دانشکده بعنوان واحد برتر در حیطه "عملکرد اقتصادی مالی" جشنواره کیفیت دانشگاه

                           
      تبریک بمناسبت انتخاب دانشکده بعنوان واحد برتر در حیطه "عملکرد اقتصادی مالی" جشنواره کیفیت دانشگاه بر اساس نتایج حاصله از نظام ارزیابی عملکرد دانشگاه، دانشکده پرستاری و مامایی تبریز بعنوان واحد برتر جشنواره کیفیت (توسعه مدیریت و منابع) در حیطه عملکرد اقتصاد مالی برگزیده شد.
چهارشنبه 20 آبان 1394