برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پژوهشگر برتر دانشجویی

اطلاعیه برگزاری جشنواره پژوهشی دانشجویی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ اطلاعیه برگزاری جشنواره پژوهشی دانشجویی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      اطلاعیه برگزاری جشنواره پژوهشی دانشجویی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با عنایت به برگزاری جشنواره پژوهشی دانشجویی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، از علاقمندان دعوت میگردد مستندات پزوهشی خود را جهت انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی تا 30 آبان 99 به کمیته تحقیقات دانشجویی ارائه نمایند.
دوشنبه 5 آبان 1399