برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر شاهرخ امیری

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مینا مصطفوی (شنبه 26 مرداد 99)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم مینا مصطفوی (شنبه 26 مرداد 99)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم مینا مصطفوی (شنبه 26 مرداد 99) جلسه دفاع از پایاننامه خانم مینا مصطفوی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «فشار مراقبتی مادران و ارتباط آن با سبک فرزند پروری و شدت اختلال در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه - بیش فعالی مراجعه‌کننده به کلینیک های روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز» روز شنبه مورخ ...
يکشنبه 26 مرداد 1399
جلسه دفاع از پایاننامه خانم سمیه جانمحمدی (شنبه 31 شهریور 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم سمیه جانمحمدی (شنبه 31 شهریور 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم سمیه جانمحمدی (شنبه 31 شهریور 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم سمیه جانمحمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «تاثیر آموزش روانشناختی گروهی بر استیگمای درونی شده مراقبین خانوادگی کودکان مبتلا به اختلال دو قطبی» ...
چهارشنبه 27 شهريور 1398