برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با محمد اسماعیل مطلق

معتبر بودن گواهی های صادرۀ معاونت بهداشتی دانشگاه برای کلاس های زایمان فیزیولوژیک

مطالب/ معتبر بودن گواهی های صادرۀ معاونت بهداشتی دانشگاه برای کلاس های زایمان فیزیولوژیک

                           
      معتبر بودن گواهی های صادرۀ معاونت بهداشتی دانشگاه برای کلاس های زایمان فیزیولوژیک دکتر محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از تصمیم این دفتر جهت تعمیم کلاس های "آمادگی برای زایمان" خبر داد
سه شنبه 10 آذر 1394