برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ارزیابی

تقدیر مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تبریز از وبسایت دانشکده

مطالب/ تقدیر مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تبریز از وبسایت دانشکده

                           
      تقدیر مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تبریز از وبسایت دانشکده جناب آقای دکتر سعید سقطی زاد، مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه طی نامه ای از اقدامات انجام یافته ...
چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394
تقدیر مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تبریز از وبسایت دانشکده

مطالب/ تقدیر مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تبریز از وبسایت دانشکده

                           
      تقدیر مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تبریز از وبسایت دانشکده جناب آقای دکتر سعید سقطی زاد، مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه طی نامه ای از اقدامات انجام یافته ...
چهارشنبه 2 ارديبهشت 1394