برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پژوهشگر برتر

پژوهشگر برتر دانشکده در پانزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه

مطالب/ پژوهشگر برتر دانشکده در پانزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه

                           
      پژوهشگر برتر دانشکده در پانزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه انتخاب رئیس دانشکده سرکار خانم دکتر سکینه محمدعلیزاده، بعنوان پژوهشگر برتر در پانزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه را خدمت ایشان و کلیه همکاران دانشکده تب ...
شنبه 4 دي 1395
پژوهشگر برتر دانشکده در پانزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه

مطالب/ پژوهشگر برتر دانشکده در پانزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه

                           
      پژوهشگر برتر دانشکده در پانزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه انتخاب رئیس دانشکده سرکار خانم دکتر سکینه محمدعلیزاده، بعنوان پژوهشگر برتر در پانزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه را خدمت ایشان و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت ...
چهارشنبه 1 دي 1395
انتخاب سرکار خانم دکتر مژگان میرغفوروند بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده

مطالب/ انتخاب سرکار خانم دکتر مژگان میرغفوروند بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده

                           
      انتخاب سرکار خانم دکتر مژگان میرغفوروند بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده بدینوسیله انتخاب سرکار خانم دکتر مژگان میرغفوروند، عضو هیأت علمی گروه مامایی دانشکده را خدمت ایشان، خانواده ایشان و کلیه همکاران محترم دانشکده تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.
دوشنبه 7 دي 1394
تبریک ریاست محترم دانشکده به سرکار خانم فهیمه صحتی

مطالب/ تبریک ریاست محترم دانشکده به سرکار خانم فهیمه صحتی

                           
      تبریک ریاست محترم دانشکده به سرکار خانم فهیمه صحتی ریاست محترم دانشکده طی ارسال نامه ای انتخاب سرکار خانم صحتی ...
چهارشنبه 26 آذر 1393
انتخاب شایسته سرکار خانم فهیمه صحتی بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده

مطالب/ انتخاب شایسته سرکار خانم فهیمه صحتی بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده

                           
      انتخاب شایسته سرکار خانم فهیمه صحتی بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده بدینوسیله انتخاب سرکار خانم فهیمه صحتی ...
سه شنبه 25 آذر 1393