برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر الناز اصغری

راه اندازی دومین «بخش اختصاص یافته به آموزش» از طرح اتندینگ پرستاری در بخش ICU داخلی بیمارستان سینا

مطالب/ راه اندازی دومین «بخش اختصاص یافته به آموزش» از طرح اتندینگ پرستاری در بخش ICU داخلی بیمارستان سینا

                           
      راه اندازی دومین «بخش اختصاص یافته به آموزش» از طرح اتندینگ پرستاری در بخش ICU داخلی بیمارستان سینا به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی روز یکشنبه مورخ 98/11/20 دومین «بخش اختصاص یافته به آموزش» از طرح اتندینگ پرستاری با عنایت خداوند متعال در بخش ICU داخلی مرکز آموزشی درمانی سینا با استقرار اتند پرستاری دکتر الناز اصغری و دکتر رضا شبانلوئی راه اندازی شد.
يکشنبه 20 بهمن 1398