برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پوشیدن گان جراحی

برگزاری کارگاه بازآموزي مهارت هاي اسكراب دست و پوشيدن گان جراحي

مطالب/ برگزاری کارگاه بازآموزي مهارت هاي اسكراب دست و پوشيدن گان جراحي

                           
      برگزاری کارگاه بازآموزي مهارت هاي اسكراب دست و پوشيدن گان جراحي احتراما به استحضار مي رساند به منظور بازآموزي مهارت هاي اسكراب دست و پوشيدن گان جراحي براي پرسنل اتاق، كارگاهي با كد 169232 و شناسه 69237 تشكيل خواهد شد. قابل ذكر است ...
سه شنبه 15 دي 1394
برگزاری کارگاه بازآموزي مهارت هاي اسكراب دست و پوشيدن گان جراحي

مطالب/ برگزاری کارگاه بازآموزي مهارت هاي اسكراب دست و پوشيدن گان جراحي

                           
      برگزاری کارگاه بازآموزي مهارت هاي اسكراب دست و پوشيدن گان جراحي احتراما به استحضار مي رساند به منظور بازآموزي مهارت هاي اسكراب دست و پوشيدن گان جراحي براي پرسنل اتاق، كارگاهي با كد 169232 و شناسه 69237 تشكيل خواهد شد. قابل ذكر است ...
سه شنبه 15 دي 1394