برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تحصیلات تکمیلی

جلسه شماره 4 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 95

مطالب/ جلسه شماره 4 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 95

                           
      جلسه شماره 4 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 95 دستور جلسه چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 95؛ روز شنبه مورخه 26 تیر
چهارشنبه 23 تير 1395
هشتمین جلسه شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

مطالب/ هشتمین جلسه شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

                           
      هشتمین جلسه شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده دستور جلسه شماره 8 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده (شنبه 21 شهریور 94)
چهارشنبه 18 شهريور 1394
جلسه شماره 6 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

مطالب/ جلسه شماره 6 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

                           
      جلسه شماره 6 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده دستور جلسه شماره 6 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده (دوشنبه 29 تیر 94)
چهارشنبه 24 تير 1394
جلسه شماره 5 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

مطالب/ جلسه شماره 5 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

                           
      جلسه شماره 5 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده دستور جلسه شماره 5 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده (شنبه 6 تیر 94)
سه شنبه 2 تير 1394
جلسه شماره 4 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

مطالب/ جلسه شماره 4 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

                           
      جلسه شماره 4 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده دستور جلسه شماره 4 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده (شنبه 16 خرداد 94)
چهارشنبه 6 خرداد 1394
جلسه شماره 3 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

مطالب/ جلسه شماره 3 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

                           
      جلسه شماره 3 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده دستور جلسه شماره 3 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده (شنبه 2 خرداد 94)
چهارشنبه 30 ارديبهشت 1394
جلسه شماره 2 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

مطالب/ جلسه شماره 2 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

                           
      جلسه شماره 2 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده دستور جلسه شماره 2 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده (شنبه 19 اردیبهشت 94)
شنبه 19 ارديبهشت 1394
کارگاه مهارت های پایاننامه نویسی (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

مطالب/ کارگاه مهارت های پایاننامه نویسی (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

                           
      کارگاه مهارت های پایاننامه نویسی (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی) مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز (RDCC) برگزرا می کند
دوشنبه 14 ارديبهشت 1394
جلسه شماره 1 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

مطالب/ جلسه شماره 1 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

                           
      جلسه شماره 1 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده دستور جلسه شماره 1 شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده (دوشنبه 14 اردیبهشت 94)
چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394
چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

مطالب/ چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

                           
      چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده ...
يکشنبه 7 دي 1393