برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با خانم آلهه سیدرسولی

صورتجلسه 21 مهر 97 دفتر منتورنیگ

صفحات/ صورتجلسه 21 مهر 97 دفتر منتورنیگ

                           
      صورتجلسه 21 مهر 97 دفتر منتورنیگ
چهارشنبه 21 آذر 1397
صورتجلسه 16 مهر 97 دفتر منتورنیگ

صفحات/ صورتجلسه 16 مهر 97 دفتر منتورنیگ

                           
      صورتجلسه 16 مهر 97 دفتر منتورنیگ
چهارشنبه 21 آذر 1397
صورتجلسه 21 مهر 97 دفتر منتورنیگ

صفحات/ صورتجلسه 21 مهر 97 دفتر منتورنیگ

                           
      صورتجلسه 21 مهر 97 دفتر منتورنیگ
چهارشنبه 21 آذر 1397
صورتجلسه 16 مهر 97 منتورنیگ

صفحات/ صورتجلسه 16 مهر 97 منتورنیگ

                           
      صورتجلسه 16 مهر 97 منتورنیگ
چهارشنبه 21 آذر 1397
دفتر منتورنیگ

صفحات/ دفتر منتورنیگ

                           
      دفتر منتورنیگ
يکشنبه 10 دي 1396
تقدیر از زحمات سرکار خانم الهه سید رسولی در امر آموزش دانشجویان

مطالب/ تقدیر از زحمات سرکار خانم الهه سید رسولی در امر آموزش دانشجویان

                           
      تقدیر از زحمات سرکار خانم الهه سید رسولی در امر آموزش دانشجویان ریاست دانشکده با ارسال نامه ای از زحمات سرکار خانم آلهه سید رسولی در امر آموزش دانشجویان بر اساس نمره اکتسابی در ارزشیابی سالانه توسط دانشجویان از ایشان تقدیر و تشکر نمودند.
پنجشنبه 26 مرداد 1396
ابلاغ سرکار خانم آلهه سیدرسولی بعنوان مسئول استاد راهنمای دانشکده

مطالب/ ابلاغ سرکار خانم آلهه سیدرسولی بعنوان مسئول استاد راهنمای دانشکده

                           
      ابلاغ سرکار خانم آلهه سیدرسولی بعنوان مسئول استاد راهنمای دانشکده با ابلاغ حکمی از سوی ریاست دانشکده، سرکار خانم آلهه سیدرسولی عضو محترم هیات علمی گروه پرستاری داخلی جراحی بعنوان مسئول استاد راهنمای دانشکده منصوب گردیدند.
پنجشنبه 6 آبان 1395
جلسه دفاع از پایاننامه خانم هاله طهوری (دوشنبه، مورخه 28 دیماه 94)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم هاله طهوری (دوشنبه، مورخه 28 دیماه 94)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم هاله طهوری (دوشنبه، مورخه 28 دیماه 94) جلسه دفاع از پایاننامه خانم هاله طهوری اصل، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری
شنبه 26 دي 1394