برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تماس با ما

تماس با مدیر گروه روانپرستاری

صفحات/ تماس با مدیر گروه روانپرستاری

                           
      تماس با مدیر گروه روانپرستاری
چهارشنبه 17 دي 1393
تماس با مدیر گروه پرستاری سلامت جامعه

صفحات/ تماس با مدیر گروه پرستاری سلامت جامعه

                           
      تماس با مدیر گروه پرستاری سلامت جامعه
چهارشنبه 17 دي 1393
تماس با مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی

صفحات/ تماس با مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی

                           
      تماس با مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی
چهارشنبه 5 آذر 1393
تماس با رئیس اداره حسابداری

صفحات/ تماس با رئیس اداره حسابداری

                           
      تماس با رئیس اداره حسابداری
دوشنبه 3 آذر 1393
ارتاط با مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی

صفحات/ ارتاط با مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی

                           
      ارتاط با مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی
شنبه 24 آبان 1393
تماس با مرکز تحقیقات دانشجویی

صفحات/ تماس با مرکز تحقیقات دانشجویی

                           
      تماس با مرکز تحقیقات دانشجویی
يکشنبه 11 اسفند 1392
اطلاعات تماس دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

صفحات/ اطلاعات تماس دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

                           
      اطلاعات تماس دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
شنبه 26 بهمن 1392
ارتباط با معاون آموزشی

صفحات/ ارتباط با معاون آموزشی

                           
      ارتباط با معاون آموزشی
يکشنبه 19 خرداد 1392
اداره امور اداری

صفحات/ اداره امور اداری

                           
      اداره امور اداری
دوشنبه 14 اسفند 1391
تماس با ما -  اداره آموزش

صفحات/ تماس با ما - اداره آموزش

                           
      تماس با ما -  اداره آموزش
سه شنبه 13 ارديبهشت 1390