برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آئین نامه ها

برگزاری گردهمائی های علمی (کمیته بین المللی سازی)

صفحات/ برگزاری گردهمائی های علمی (کمیته بین المللی سازی)

                           
      برگزاری گردهمائی های علمی (کمیته بین المللی سازی)
دوشنبه 27 آذر 1396
آئین نامه های آموزشی

صفحات/ آئین نامه های آموزشی

                           
      آئین نامه های آموزشی
شنبه 17 آبان 1393
آئین نامه ها و فرمهای مربوط به دفتر اساتید راهنما

صفحات/ آئین نامه ها و فرمهای مربوط به دفتر اساتید راهنما

                           
      آئین نامه ها و فرمهای مربوط به دفتر اساتید راهنما
چهارشنبه 7 آبان 1393
آیین نامه های دفتر توسعه آموزش پزشکی (اعضای هیأت علمی)

صفحات/ آیین نامه های دفتر توسعه آموزش پزشکی (اعضای هیأت علمی)

                           
      آیین نامه های دفتر توسعه آموزش پزشکی (اعضای هیأت علمی)
دوشنبه 23 تير 1393
فرمها، آیین نامه ها و فرآیندهای مربوط به معاونت تحقیقات و فناوری

صفحات/ فرمها، آیین نامه ها و فرآیندهای مربوط به معاونت تحقیقات و فناوری

                           
      فرمها، آیین نامه ها و فرآیندهای مربوط به معاونت تحقیقات و فناوری
دوشنبه 9 آبان 1390