برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تاریخچه

تاریخچه واحد فناوری اطلاعات

صفحات/ تاریخچه واحد فناوری اطلاعات

                           
      تاریخچه واحد فناوری اطلاعات
دوشنبه 25 اسفند 1393
تاریخچه، رسالت و دورنمای کمیته تحقیقات دانشجویی

صفحات/ تاریخچه، رسالت و دورنمای کمیته تحقیقات دانشجویی

                           
      تاریخچه، رسالت و دورنمای کمیته تحقیقات دانشجویی
شنبه 5 بهمن 1392
درباره گروه پرستاری سلامت جامعه

صفحات/ درباره گروه پرستاری سلامت جامعه

                           
      درباره گروه پرستاری سلامت جامعه
چهارشنبه 5 مهر 1391
معرفی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

صفحات/ معرفی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

                           
      معرفی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز درباره دانشکده
شنبه 13 خرداد 1391
تاریخچه کتابخانه

صفحات/ تاریخچه کتابخانه

                           
      تاریخچه کتابخانه
دوشنبه 19 دي 1390
تاریخچه دفتر تحصیلات تکمیلی

صفحات/ تاریخچه دفتر تحصیلات تکمیلی

                           
      تاریخچه دفتر تحصیلات تکمیلی
پنجشنبه 19 اسفند 1389
فرآیند بخشهای مختلف کتابخانه

صفحات/ فرآیند بخشهای مختلف کتابخانه

                           
      فرآیند بخشهای مختلف کتابخانه
دوشنبه 11 بهمن 1389