برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با شورای آموزشی دانشکده

جلسه شماره 9 شورای آموزشی دانشکده در سال 95

مطالب/ جلسه شماره 9 شورای آموزشی دانشکده در سال 95

                           
      جلسه شماره 9 شورای آموزشی دانشکده در سال 95 دستور جلسه نهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 95؛ روز شنبه مورخه 5 تیر
پنجشنبه 3 تير 1395
جلسه شماره 5 شورای آموزشی دانشکده در سال 95

مطالب/ جلسه شماره 5 شورای آموزشی دانشکده در سال 95

                           
      جلسه شماره 5 شورای آموزشی دانشکده در سال 95 دستور جلسه پنجمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 95؛ روز شنبه مورخه 16 خرداد
يکشنبه 16 خرداد 1395
جلسه شماره 4 شورای آموزشی دانشکده در سال 95

مطالب/ جلسه شماره 4 شورای آموزشی دانشکده در سال 95

                           
      جلسه شماره 4 شورای آموزشی دانشکده در سال 95 دستور جلسه چهارمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 95؛ روز شنبه مورخه 25 اردیبهشت
پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395
جلسه شماره 1 شورای آموزشی دانشکده در سال 95

مطالب/ جلسه شماره 1 شورای آموزشی دانشکده در سال 95

                           
      جلسه شماره 1 شورای آموزشی دانشکده در سال 95 دستور اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 95؛ روز شنبه مورخه 21 فروردین
پنجشنبه 19 فروردين 1395
جلسه 34 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

مطالب/ جلسه 34 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

                           
      جلسه 34 شورای آموزشی دانشکده در سال 94 دستور جلسه سی و چهارم شورای آموزشی دانشکده در سال 94؛ روز پنجشنبه مورخه 20 اسفند
چهارشنبه 19 اسفند 1394
جلسه 33 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

مطالب/ جلسه 33 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

                           
      جلسه 33 شورای آموزشی دانشکده در سال 94 دستور جلسه سی و سوم شورای آموزشی دانشکده در سال 94؛ روز شنبه مورخه 8 اسفند
شنبه 8 اسفند 1394
جلسه 32 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

مطالب/ جلسه 32 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

                           
      جلسه 32 شورای آموزشی دانشکده در سال 94 دستور جلسه سی و دوم شورای آموزشی دانشکده در سال 94؛ روز شنبه مورخه 24 بهمن
شنبه 24 بهمن 1394
جلسه 31 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

مطالب/ جلسه 31 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

                           
      جلسه 31 شورای آموزشی دانشکده در سال 94 دستور جلسه سی و یکم شورای آموزشی دانشکده در سال 94؛ روز شنبه مورخه 17 بهمن
شنبه 17 بهمن 1394
جلسه 30 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

مطالب/ جلسه 30 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

                           
      جلسه 30 شورای آموزشی دانشکده در سال 94 دستور جلسه سی اُمین شورای آموزشی دانشکده در سال 94؛ روز شنبه مورخه 10 بهمن
شنبه 10 بهمن 1394
اطلاعیه مهم اداره آموزش درخصوص برگزاری امتحانات

مطالب/ اطلاعیه مهم اداره آموزش درخصوص برگزاری امتحانات

                           
      اطلاعیه مهم اداره آموزش درخصوص برگزاری امتحانات دانشجویانی که به هر دلیلی در امتحانات غیبت داشته باشند، تا یک هفته پس از تاریخ برگزاری امتحان مورد نظر فرصت دارند تا ...
سه شنبه 19 خرداد 1394