برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با برنامه امتحانی

برنامه امتحانات نیمسال اول 95-94

صفحات/ برنامه امتحانات نیمسال اول 95-94

                           
      برنامه امتحانات نیمسال اول 95-94
دوشنبه 3 خرداد 1395
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری (ورودی قبل از سال 93)

مطالب/ قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری (ورودی قبل از سال 93)

                           
      قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری (ورودی قبل از سال 93) با توجه به عدم درج محل امتحان و شماره صندلی در کارت آزمون در ردیف واحد درسی داخلی جراحی که بصورت دو آزمون "الف" و "ب" برگزار خواهد گردید، می توانید محل و شماره صندلی اختصاص داده شده را ...
چهارشنبه 16 دي 1394
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

مطالب/ برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

                           
      برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 به استحضار می رساند برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 دانشکده ...
دوشنبه 14 دي 1394
اخبار و برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده

صفحات/ اخبار و برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده

                           
      اخبار و برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده
شنبه 6 دي 1393
برنامه امتحانی ترم دوم ارشد مامایی (نیمسال دوم 97-96)

صفحات/ برنامه امتحانی ترم دوم ارشد مامایی (نیمسال دوم 97-96)

                           
      برنامه امتحانی ترم دوم ارشد مامایی (نیمسال دوم 97-96)
دوشنبه 9 آبان 1390
برنامه امتحانی ترم چهارم ارشد مامایی (نیمسال دوم 97-96)

صفحات/ برنامه امتحانی ترم چهارم ارشد مامایی (نیمسال دوم 97-96)

                           
      برنامه امتحانی ترم چهارم ارشد مامایی (نیمسال دوم 97-96)
چهارشنبه 12 مرداد 1390
برنامه امتحانی ترم دوم ارشد پرستاری سلامت جامعه (نیمسال دوم 97-96)

صفحات/ برنامه امتحانی ترم دوم ارشد پرستاری سلامت جامعه (نیمسال دوم 97-96)

                           
      برنامه امتحانی ترم دوم ارشد پرستاری سلامت جامعه (نیمسال دوم 97-96)
دوشنبه 3 مرداد 1390
برنامه امتحانی ترم 4 پرستاری (نیمسال دوم 97-96)

صفحات/ برنامه امتحانی ترم 4 پرستاری (نیمسال دوم 97-96)

                           
      برنامه امتحانی ترم 4 پرستاری (نیمسال دوم 97-96)
شنبه 1 مرداد 1390
برنامه امتحانی ترم دوم دکترای مامایی (نیمسال دوم 97-96)

صفحات/ برنامه امتحانی ترم دوم دکترای مامایی (نیمسال دوم 97-96)

                           
      برنامه امتحانی ترم دوم دکترای مامایی (نیمسال دوم 97-96)
شنبه 11 تير 1390
برنامه امتحانی ترم دوم ارشد پرستاری کودکان (نیمسال دوم 97-96)

صفحات/ برنامه امتحانی ترم دوم ارشد پرستاری کودکان (نیمسال دوم 97-96)

                           
      برنامه امتحانی ترم دوم ارشد پرستاری کودکان (نیمسال دوم 97-96)
چهارشنبه 8 تير 1390