برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با روش پژوهش کیفی

کارگاه سه روزه "روش پژوهش کیفی" همراه با آموزش نرم افزار MAXQDA

مطالب/ کارگاه سه روزه "روش پژوهش کیفی" همراه با آموزش نرم افزار MAXQDA

                           
      کارگاه سه روزه "روش پژوهش کیفی" همراه با آموزش نرم افزار MAXQDA قطب علمی و آموزشی مدیریت سلامت ایران با همکاری مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز برگزار می کند
شنبه 28 فروردين 1395