برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر فاطمه عباسعلیزاده

جلسه دفاع از رساله دکترای خانم ژیلا نهائی (سه شنبه 8 مهر 99)

مطالب/ جلسه دفاع از رساله دکترای خانم ژیلا نهائی (سه شنبه 8 مهر 99)

                           
      جلسه دفاع از رساله دکترای خانم ژیلا نهائی (سه شنبه 8 مهر 99) جلسه دفاع از پایاننامه خانم ژیلا نهائی، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «تجربیات زایمانی، عوامل پیشگویی کننده و برخی پیامدهای مادری و نوزادی زایمانهای با دیستوشی زایمانی: یک مطالعه ترکیبی» ...
چهارشنبه 2 مهر 1399
جلسه پیش دفاع از پایاننامه خانم ژیلا نهائی (شنبه 29 شهریور 99)

مطالب/ جلسه پیش دفاع از پایاننامه خانم ژیلا نهائی (شنبه 29 شهریور 99)

                           
      جلسه پیش دفاع از پایاننامه خانم ژیلا نهائی (شنبه 29 شهریور 99) جلسه پیش دفاع از پایاننامه خانم ژیلا نهائی، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «تجربیات زایمانی، عوامل پیشگویی کننده و برخی پیامدهای مادری و نوزادی زایمانهای با دیستوشی زایمانی: یک مطالعه ترکیبی» ...
شنبه 29 شهريور 1399
جلسه دفاع از پایاننامه خانم شبنم محمد­پور (دوشنبه 23 دی ماه 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم شبنم محمد­پور (دوشنبه 23 دی ماه 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم شبنم محمد­پور (دوشنبه 23 دی ماه 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم شبنم محمد­پور، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر شیاف چله داغی (Eremostachys laciniata) بر درد و دیسترس بعد از جراحی سزارین: کارآزمایی بالینی کنترل شده سه سوکور» ...
يکشنبه 22 دي 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم گلچهره قلی زاده (شنبه 2 شهریور 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم گلچهره قلی زاده (شنبه 2 شهریور 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم گلچهره قلی زاده (شنبه 2 شهریور 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم گلچهره قلی زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تأثیر گیاه اشنان در پیشگیری از بروز سیستیت راجعه در زنان سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...
سه شنبه 22 مرداد 1398
دومین جلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی

مطالب/ دومین جلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی

                           
      دومین جلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی دومین دستورجلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی در سال 98 روز چهارشنبه مورخ 98/2/18 که در کلاس شماره 12 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز راس ساعت 12:00 تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند.
دوشنبه 16 ارديبهشت 1398
برگزاری کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی در مورخه 8 دیماه 97

مطالب/ برگزاری کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی در مورخه 8 دیماه 97

                           
      برگزاری کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی در مورخه 8 دیماه 97 بدینوسیله دستورجلسه کمیته تخصصی دانشجویان مقطع دکتری رشته مامایی در سال 97 روز شنبه مورخ 97/10/08 که در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده راس ساعت 8:30 تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع ...
سه شنبه 4 دي 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم خدیجه صمدی (روز شنبه، 5 خرداد 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم خدیجه صمدی (روز شنبه، 5 خرداد 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم خدیجه صمدی (روز شنبه، 5 خرداد 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم خدیجه صمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی
سه شنبه 1 خرداد 1397
کنفرانس یک روزه مدیریت باروری و کنترل موالید

مطالب/ کنفرانس یک روزه مدیریت باروری و کنترل موالید

                           
      کنفرانس یک روزه مدیریت باروری و کنترل موالید به استحضار می رساند کنفرانس یکروزه ای تحت عنوان "مدیریت باروری و کنترل موالید" در مورخه 30 اردیبهشت در دانشکده برگزار خواهد شد.
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395
جلسه دفاع از پایاننامه خانم طیبه فتح الهی (پنجشنبه، مورخه 28 آبان 94)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم طیبه فتح الهی (پنجشنبه، مورخه 28 آبان 94)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم طیبه فتح الهی (پنجشنبه، مورخه 28 آبان 94) جلسه دفاع از پایاننامه خانم طیبه فتح الهی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی
پنجشنبه 28 آبان 1394