برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با هیأت رئیسه دانشکده

بازدید هیأت رئیسه دانشکده از بخش های آموزشی مرکز آموزشی درمانی سینا

مطالب/ بازدید هیأت رئیسه دانشکده از بخش های آموزشی مرکز آموزشی درمانی سینا

                           
      بازدید هیأت رئیسه دانشکده از بخش های آموزشی مرکز آموزشی درمانی سینا روز پنجشنبه مورخه 27 اردیبهشت 97 بازدیدی از سوی اعضای هیات رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی تبریز از بخش های آموزشی مرکز آموزشی درمانی بیمارستان سینا صورت پذیرفت.

دوشنبه 31 ارديبهشت 1397