برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با استاد نمونه

انتخاب استاد ارجمند سرکار خانم کبری پرون بعنوان استاد نمونه دانشکده

مطالب/ انتخاب استاد ارجمند سرکار خانم کبری پرون بعنوان استاد نمونه دانشکده

                           
      انتخاب استاد ارجمند سرکار خانم کبری پرون بعنوان استاد نمونه دانشکده بدینوسیله انتخاب ارزشمند استاد ارجمند سرکار خانم کبری پرون، عضو محترم هیأت علمی گروه پرستاری داخلی جراحی، بعنوان استاد برتر دانشکده در سطح دانشگاه را خدمت ایشان، خانواده ارجمند ایشان و کلیه همکاران ...
يکشنبه 12 ارديبهشت 1395