برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر ساناز موسوی

جلسه دفاع از رساله خانم طاهره هادیان (دوشنبه 7 مهر 99)

مطالب/ جلسه دفاع از رساله خانم طاهره هادیان (دوشنبه 7 مهر 99)

                           
      جلسه دفاع از رساله خانم طاهره هادیان (دوشنبه 7 مهر 99) جلسه دفاع از رساله خانم طاهره هادیان، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «عملکردهای سلامتی زنان باردار نوجوان: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی» روز دوشنبه مورخه 7 مهر 99 راس ساعت 8:30 در سالن سمینار طبقه فوقانی ...
يکشنبه 6 مهر 1399
جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه کرمی (چهارشنبه 2 بهمن ماه 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه کرمی (چهارشنبه 2 بهمن ماه 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه کرمی (چهارشنبه 2 بهمن ماه 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه کرمی، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره با رویکرد مهارت آموزی بر عملکرد مادری پس از زایمان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...
دوشنبه 30 دي 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم بیتا اصغریان (دوشنبه، 19 شهریور 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم بیتا اصغریان (دوشنبه، 19 شهریور 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم بیتا اصغریان (دوشنبه، 19 شهریور 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم بیتا اصغریان، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر کلاسهای آموزشی مادران باردار و همسرانشان بر روی کیفیت زندگی و همبستگی مادری- جنینی در مادران باردار با پیامدهای نامطلوب حاملگی قبلی: کارآزمایی بالینی تصادفی»
يکشنبه 18 شهريور 1397