برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر حسین نامدار

جلسه دفاع از پایاننامه آقای حمید سعیدی (سه شنبه 4 تیرماه 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای حمید سعیدی (سه شنبه 4 تیرماه 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای حمید سعیدی (سه شنبه 4 تیرماه 98) جلسه دفاع از پایاننامه آقای حمید سعیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «ازدحام در بخش­های اورژانس و ارتباط آن با کیفیت مراقبت در بیماران مبتلا به درد مراجعه کننده به مراکز آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سال 1396» ...
يکشنبه 26 خرداد 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم فریبا واسعی (یکشنبه 8 اردیبهشت 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم فریبا واسعی (یکشنبه 8 اردیبهشت 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم فریبا واسعی (یکشنبه 8 اردیبهشت 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم فریبا واسعی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «خشونت خانگی و ارتباط آن با انگ خشونت خانگی و هوش هیجانی در زنان متاهل مراجعه کننده به سلامت شهرستان مرند در سال 97-96» ...
شنبه 7 ارديبهشت 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه مریوانی (سه شنبه 30 بهمن 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه مریوانی (سه شنبه 30 بهمن 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه مریوانی (سه شنبه 30 بهمن 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه مریوانی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «ارزیابی درک و نگرش پرستاران از دادن خبر بد به والدین کودکان بستری در بخش­های کودکان مراکز آموزشی درمانی تبریز سال 1397» ...
دوشنبه 29 بهمن 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم عزیزه بری (دوشنبه 29 بهمن 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم عزیزه بری (دوشنبه 29 بهمن 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم عزیزه بری (دوشنبه 29 بهمن 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم عزیزه بری، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «خودپنداره حرفه­ ای و ارتباط آن با تفکر انتقادی و نقش دانشجویان پرستاری در محیط بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز» ...
پنجشنبه 25 بهمن 1397
مراسم تکریم و معارفه معاونین تحقیقات و فناوری و تحصیلات تکمیلی دانشکده

مطالب/ مراسم تکریم و معارفه معاونین تحقیقات و فناوری و تحصیلات تکمیلی دانشکده

                           
      مراسم تکریم و معارفه معاونین تحقیقات و فناوری و تحصیلات تکمیلی دانشکده مراسم تکریم و معارفه معاون پژوهشی دانشکده با حضور ریاست محترم دانشکده و جمعی از مسوولین، مدیران و کارکنان دانشکده در تاریخ 19 بهمن 96 در سالن کنفرانس جدید برگزار شد. رییس دانشکده ...
شنبه 21 بهمن 1396
تودیع و معارفه معاونین پیشین و جدید تحقیقات و فناوری دانشکده

مطالب/ تودیع و معارفه معاونین پیشین و جدید تحقیقات و فناوری دانشکده

                           
      تودیع و معارفه معاونین پیشین و جدید تحقیقات و فناوری دانشکده بدینوسیله دعوت میشود تا در مراسمی که بمنظور تکریم و قدردانی از تلاشهای شایسته و زحمات ارزشمند جناب آقای دکتر حسین نامدار در مسئولیت معاونت تحقیقات و فناوری محترم پیشین دانشکده و ...
چهارشنبه 18 بهمن 1396
شانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشی دانشکده در سال 95

مطالب/ شانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشی دانشکده در سال 95

                           
      شانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشی دانشکده در سال 95 دستور جلسه شانزدهمین شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشی دانشکده در سال 95؛ روز شنبه مورخه 23 مرداد
پنجشنبه 21 مرداد 1395
انتصاب آقای دکتر حسین نامدار بعنوان معاون پژوهشی جدید دانشکده

مطالب/ انتصاب آقای دکتر حسین نامدار بعنوان معاون پژوهشی جدید دانشکده

                           
      انتصاب آقای دکتر حسین نامدار بعنوان معاون پژوهشی جدید دانشکده ریاست دانشگاه علوم پزشکی بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده، طی حکمی جناب آقای دکتر حسین نامدار عضو هیأت علمی گروه روانپرستاری را بعنوان معاون پژوهشی جدید دانشکده منصوب نمودند.
دوشنبه 31 خرداد 1395
ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین نامدار به استادیاری

مطالب/ ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین نامدار به استادیاری

                           
      ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین نامدار به استادیاری بدینوسیله ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین نامدار، عضو محترم هیأت علمی گروه روان پرستاری به مرتبه استادیاری را ...
سه شنبه 10 آذر 1394
 ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین نامدار به استادیاری

مطالب/ ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین نامدار به استادیاری

                           
       ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین نامدار به استادیاری بدینوسیله ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین نامدار، عضو محترم هیأت علمی گروه روان پرستاری به مرتبه استادیاری را ...
پنجشنبه 5 آذر 1394