برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر حسین نامدار - شماره 2

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مینا رشیدی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم مینا رشیدی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم مینا رشیدی (چهارشنبه 23 بهمن 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم مینا رشیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «میزان مواجهه با دود محیطی سیگار در دانش آموزان دوره اوّل دبیرستان شهر ملکان و ارتباط آن با شاخص توده بدنی، خود تنظیمی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی» ...
چهارشنبه 23 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم طاهره جوادی (شنبه 19 بهمن 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم طاهره جوادی (شنبه 19 بهمن 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم طاهره جوادی (شنبه 19 بهمن 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم طاهره جوادی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «شادکامی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران در مراکز آموزشی درمانی شهر تبریز در سال» ...
چهارشنبه 16 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم سمیرا حمیدی (سه شنبه 8 بهمن ماه 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم سمیرا حمیدی (سه شنبه 8 بهمن ماه 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم سمیرا حمیدی (سه شنبه 8 بهمن ماه 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم سمیرا حمیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «استیگمای درونی شده و ارتباط آن با امید، عزت نفس، خودکارآمدی و تبعیت از درمان سرپایی مبتلا به اختلالات روانی شدید در بیمارستان رازی شهر تبریز در سال 1396» ...
دوشنبه 7 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم رباب محمد اوغلی ریحان (سه شنبه 10 دی ماه 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم رباب محمد اوغلی ریحان (سه شنبه 10 دی ماه 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم رباب محمد اوغلی ریحان (سه شنبه 10 دی ماه 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا رضوانی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «رشد حرفه­ ای در پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز» ...
سه شنبه 10 دي 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا رضوانی (سه شنبه 17 دی ماه 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا رضوانی (سه شنبه 17 دی ماه 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا رضوانی (سه شنبه 17 دی ماه 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا رضوانی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «هوش اخلاقی و تاب آوری در دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1396» ...
سه شنبه 10 دي 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم گلشن مقبلی (چهارشنبه 6 آذر 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم گلشن مقبلی (چهارشنبه 6 آذر 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم گلشن مقبلی (چهارشنبه 6 آذر 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم گلشن مقبلی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «درک پرستاران از تصویر عمومی جامعه از پرستاری و ارتباط آن با کیفیت زندگی کاری آنان» ...
دوشنبه 4 آذر 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم سمیه جانمحمدی (شنبه 31 شهریور 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم سمیه جانمحمدی (شنبه 31 شهریور 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم سمیه جانمحمدی (شنبه 31 شهریور 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم سمیه جانمحمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «تاثیر آموزش روانشناختی گروهی بر استیگمای درونی شده مراقبین خانوادگی کودکان مبتلا به اختلال دو قطبی» ...
چهارشنبه 27 شهريور 1398
تبریک ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین نامدار ارشتناب از استادیاری به دانشیاری

مطالب/ تبریک ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین نامدار ارشتناب از استادیاری به دانشیاری

                           
      تبریک ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین نامدار ارشتناب از استادیاری به دانشیاری بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین نامدار ارشتناب، عضو هیات علمی گروه روان پرستاری از استادیاری به دانشیاری را خدمت ایشان، خانواده محترم و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.
دوشنبه 14 مرداد 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم نسرین محمدی (پنجشنبه 10 مرداد 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم نسرین محمدی (پنجشنبه 10 مرداد 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم نسرین محمدی (پنجشنبه 10 مرداد 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم نسرین محمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر توانمندسازی خانواده محور بر سلامت روان و رفتارهای ارتقا دهنده سلامت زنان سالمند: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...
سه شنبه 8 مرداد 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم راحله آذرمی (شنبه 22 تیرماه 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم راحله آذرمی (شنبه 22 تیرماه 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم راحله آذرمی (شنبه 22 تیرماه 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم راحله آذرمی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «تأثیر آموزش مبتنی بر مورد با و بدون نقشه مفهومی بر روی تفکر انتقادی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان پرستاری» ...
چهارشنبه 19 تير 1398