برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر حسین نامدار - شماره 3

جلسه دفاع از پایاننامه خانم نسرین نقی زاده (سه شنبه 29 بهمن 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم نسرین نقی زاده (سه شنبه 29 بهمن 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم نسرین نقی زاده (سه شنبه 29 بهمن 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه احمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «درک مادران از مهارتهای ارتباطی پرستاران و ارتباط آن با رفتارهای مراقبتی پرستاران کودکان در مرکز آموزشی و درمانی کودکان تبریز در سال 1398» ...
سه شنبه 29 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا علیپور (چهارشنبه 23 بهمن 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا علیپور (چهارشنبه 23 بهمن 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا علیپور (چهارشنبه 23 بهمن 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا علیپور، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «رابطه کیفیت زندگی کاری با ابعاد شخصیتی و خستگی در پرستاران مراکز آموزشی درمانی علوم پزشکی تبریز سال 96» ...
چهارشنبه 23 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم بهجت وند تمدنی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم بهجت وند تمدنی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم بهجت وند تمدنی (چهارشنبه 23 بهمن 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم بهجت وند تمدنی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «بررسی صلاحیت بالینی و میزان بکارگیری مهارت های مرتبط با آن در میان پرستاران جدید شاغل در اورژانس بیمارستان های آموزشی تبریز» ...
چهارشنبه 23 بهمن 1398
معاونت های پژوهشی قبلی دانشکده

صفحات/ معاونت های پژوهشی قبلی دانشکده

                           
      معاونت های پژوهشی قبلی دانشکده
يکشنبه 19 خرداد 1392
شورای گروه روانپرستاری

صفحات/ شورای گروه روانپرستاری

                           
      شورای گروه روانپرستاری
دوشنبه 12 ارديبهشت 1390