برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر سیمین تقوی

جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه جامعی (چهارشنبه 8 اردی بهشت 1400)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه جامعی (چهارشنبه 8 اردی بهشت 1400)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه جامعی (چهارشنبه 8 اردی بهشت 1400) جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه جامعی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر رفلکسولوژی کف پا بر شدت درد زایمان و تجربه زایمانی در زنان نخست زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» روز چهارشنبه مورخه 8 اردیبهشت 1400 راس ساعت ...
دوشنبه 6 ارديبهشت 1400