برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با سامانه علم سنجی

پیاده سازی و اجراء سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

مطالب/ پیاده سازی و اجراء سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

                           
      پیاده سازی و اجراء سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی (Iranian Scientometric Information Database -ISID) با هدف استخراج و نمایش به روز شاخص های علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران توسط مرکز ...
سه شنبه 1 تير 1395