برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با رقیه شیرزاده

عملکرد و فعالیتهای مشاوره دانشجویی دانشکده

صفحات/ عملکرد و فعالیتهای مشاوره دانشجویی دانشکده

                           
      عملکرد و فعالیتهای مشاوره دانشجویی دانشکده
دوشنبه 20 دي 1395
معرفی خانم رقیه شیرزاده بعنوان مشاوره دانشجویی دانشکده

مطالب/ معرفی خانم رقیه شیرزاده بعنوان مشاوره دانشجویی دانشکده

                           
      معرفی خانم رقیه شیرزاده بعنوان مشاوره دانشجویی دانشکده بنا بر اعلام دکتر علی اصغر مغانی، رئیس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی، سرکار خانم رقیه شیرزاده بعنوان مشاور دانشجویان دانشکده جهت ارائه خدمات مشاوره معرفی گردیدند.
پنجشنبه 13 خرداد 1395