برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با عالیه قاسم زاده

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه دیبا (دوشنبه 24 شهریور 99)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه دیبا (دوشنبه 24 شهریور 99)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه دیبا (دوشنبه 24 شهریور 99) جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه دیبا، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «ارتباط شاخص التهابی رژیم غذایی و برخی فاکتورهای التهابی سرمی با نتایج باروری در زنان نابارور تحت درمان با IVF » ...
يکشنبه 23 شهريور 1399
جلسه دفاع از پایاننامه خانم ساناز ملازاده (یکشنبه، 4 شهریور 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم ساناز ملازاده (یکشنبه، 4 شهریور 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم ساناز ملازاده (یکشنبه، 4 شهریور 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم ساناز ملازاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی
سه شنبه 30 مرداد 1397