برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اتاق عمل

برنامه کلاسی کارشناسی پرستاری (نیمسال اول 95-1394)

صفحات/ برنامه کلاسی کارشناسی پرستاری (نیمسال اول 95-1394)

                           
      برنامه کلاسی کارشناسی پرستاری (نیمسال اول 95-1394)
دوشنبه 9 شهريور 1394
پرونده دروس مقطع کارشناسی اتاق عمل

صفحات/ پرونده دروس مقطع کارشناسی اتاق عمل

                           
      پرونده دروس مقطع کارشناسی اتاق عمل
يکشنبه 21 دي 1393
اساتید گروه پرستاری داخلی جراحی

صفحات/ اساتید گروه پرستاری داخلی جراحی

                           
      اساتید گروه پرستاری داخلی جراحی
چهارشنبه 10 دي 1393
متصدی امور دفتری گروه های پرستاری بهداشت جامعه، پرستاری داخلی جراحی، روانپرستاری و مامایی

صفحات/ متصدی امور دفتری گروه های پرستاری بهداشت جامعه، پرستاری داخلی جراحی، روانپرستاری و مامایی

                           
      متصدی امور دفتری گروه های پرستاری بهداشت جامعه، پرستاری داخلی جراحی، روانپرستاری و مامایی
دوشنبه 8 دي 1393
آمار و اطلاعات دانشجویان مقطع کارشناسی اتاق عمل

صفحات/ آمار و اطلاعات دانشجویان مقطع کارشناسی اتاق عمل

                           
      آمار و اطلاعات دانشجویان مقطع کارشناسی اتاق عمل
جمعه 30 آبان 1393
برنامه درسی مقطع کارشناسی به تفکیک رشته (سال 94-93)

صفحات/ برنامه درسی مقطع کارشناسی به تفکیک رشته (سال 94-93)

                           
      برنامه درسی مقطع کارشناسی به تفکیک رشته (سال 94-93) برنامه درسی مقاطع کارشناسی به تفکیک رشته در سال 94-1393
يکشنبه 16 شهريور 1393
برنامه کلاسی کارشناسی اتاق عمل (نیمسال دوم 94-93)

صفحات/ برنامه کلاسی کارشناسی اتاق عمل (نیمسال دوم 94-93)

                           
      برنامه کلاسی کارشناسی اتاق عمل (نیمسال دوم 94-93)
يکشنبه 16 شهريور 1393
پرونده دروس (آرایش/کوریکولوم/طرح درس)

صفحات/ پرونده دروس (آرایش/کوریکولوم/طرح درس)

                           
      پرونده دروس (آرایش/کوریکولوم/طرح درس)
پنجشنبه 21 شهريور 1392
آرایش دروس و طرح های کلی درسی کارشناسی (پیوسته) رشته اتاق عمل

صفحات/ آرایش دروس و طرح های کلی درسی کارشناسی (پیوسته) رشته اتاق عمل

                           
      آرایش دروس و طرح های کلی درسی کارشناسی (پیوسته) رشته اتاق عمل
يکشنبه 31 ارديبهشت 1391
مهارت های بالینی داخل دانشکده

صفحات/ مهارت های بالینی داخل دانشکده

                           
      مهارت های بالینی داخل دانشکده
پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391