برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشجوی مهمان

جلسه مورخه 18 خرداد 98 شورای آموزشی دانشکده

مطالب/ جلسه مورخه 18 خرداد 98 شورای آموزشی دانشکده

                           
      جلسه مورخه 18 خرداد 98 شورای آموزشی دانشکده بدینوسیله دستورجلسه آموزشی دانشکده که در روز شنبه مورخ 98/03/18 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
شنبه 18 خرداد 1398