برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر تورج اسودی

جلسه دفاع از پایاننامه آقای جعفر کندری (سه شنبه 5 آذر 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای جعفر کندری (سه شنبه 5 آذر 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای جعفر کندری (سه شنبه 5 آذر 98) جلسه دفاع از پایاننامه آقای جعفر کندری، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان « آگاهی و نگرش پرستاران و پزشکان شاغل در بخشهای اورژانس مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از اهدا عضو پس از مرگ قلبی در سال 1398» ...
دوشنبه 4 آذر 1398