برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اردوی جهادی

اطلاعیه ریاست محترم بنیاد نخبگان استان درخصوص اردوهای جهادی

مطالب/ اطلاعیه ریاست محترم بنیاد نخبگان استان درخصوص اردوهای جهادی

                           
      اطلاعیه ریاست محترم بنیاد نخبگان استان درخصوص اردوهای جهادی احتراماً با توجه به سند راهبردی کشور در امور نخبگان و با رعایت اصل عدم تصدی گری در امور اجرایی ...
يکشنبه 22 شهريور 1394
اطلاعیه اردوهای جهادی دانشجویی

مطالب/ اطلاعیه اردوهای جهادی دانشجویی

                           
      اطلاعیه اردوهای جهادی دانشجویی بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز برگزار می کند ...
يکشنبه 14 تير 1394