برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با گزارش امتحانات

جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 12 بهمن ماه 98

مطالب/ جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 12 بهمن ماه 98

                           
      جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخه 12 بهمن ماه 98 بدینوسیله جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 98 که روز شنبه مورخ 98/11/12 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
شنبه 12 بهمن 1398
گزارش نهایی امتحانات پایان ترم دانکشده

مطالب/ گزارش نهایی امتحانات پایان ترم دانکشده

                           
      گزارش نهایی امتحانات پایان ترم دانکشده بر اساس اعلام معاون آموزشی دانشکده، گزارش امتحانات نهایی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 دانشکده به شرح زیر می باشد.
دوشنبه 11 بهمن 1395
گزارش امتحانات پایان ترم دانشکده

مطالب/ گزارش امتحانات پایان ترم دانشکده

                           
      گزارش امتحانات پایان ترم دانشکده بر اساس اعلام رئیس اداره خدمات آموزش و آمار دانشکده، جناب آقای دکتر روشنگر، آمار و گزارش امتحانات پایان ترم دانشکده در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 بشرح ذیل اعلام گردید.
سه شنبه 8 تير 1395