برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با PreMap

کارگاههای تخصصی آشنایی با علم سنجی و تکنولوژی سنجی با نرم افزارهای علم سنجی

مطالب/ کارگاههای تخصصی آشنایی با علم سنجی و تکنولوژی سنجی با نرم افزارهای علم سنجی

                           
      کارگاههای تخصصی آشنایی با علم سنجی و تکنولوژی سنجی با نرم افزارهای علم سنجی کارگاههای تخصصی آشنایی علم سنجی، تکنولوژی سنجی با نرم افزارهای علم سنجی پریمپ (PreMap) و راور ماتریس (Ravar Matrix) ویژه کارشناسان علم سنجی دانشگاه ...
شنبه 16 مرداد 1395