برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کسب مقام سومی

کسب مقام سوم بخش نثر هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

مطالب/ کسب مقام سوم بخش نثر هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

                           
      کسب مقام سوم بخش نثر هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت بدینوسیله کسب مقام سوم در بخش نثر مرحله دانشگاهی هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت توسط همکار عزیزمان سرکار خانم حکیمه نیک نفس را خدمت ایشان، خانواده ...
شنبه 25 آذر 1396
کسب مقام سوم بخش نقاشی و تصویر سازی هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

مطالب/ کسب مقام سوم بخش نقاشی و تصویر سازی هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

                           
      کسب مقام سوم بخش نقاشی و تصویر سازی هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت بدینوسیله کسب مقام سوم در بخش نقاشی و تصویر سازی مرحله دانشگاهی هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت توسط همکار عزیزمان سرکار خانم شهناز واحد را خدمت ایشان، خانواده ...
چهارشنبه 22 آذر 1396