برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

اهداف و وظایف کمیته برنامه ریزی استراتژیک


هدف: آشناسازی اعضاء با مفاهیم، توانمندسازی تیم، تدوین برنامه استراتژیک، باز نگری، پیگیری اجرای برنامه، رفع موانع اجرایی برنامه استراتژیک دانشکده پرستاری و مامائی تبریز

 

وظایف کمیته برنامه ریزی استراتژیک

1. آشناسازی اعضاء با مفاهیم، اصول و روش برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از شیوه Learning by Doing

2. تشکیل تیمی متشکل از رییس دانشکده، معاونین ، مسئولین واحدها و مدیران گروههای آموزشی و نمایندگان ذینفعان(حسب نیاز در جلسات مربوط به آن حیطه)

3. برگزاری جلسات منظم برای تدوین برنامه استراتژیک و تنظیم صورت جلسات مربوطه

4. بررسی زمینه و درون دادها و اخذ اطلاعات پایه ای در زمینه های مختلف از مسئولین مربوطه و تحلیل عوامل درونی و بیرونی در کمیته

5. برنامه ریزی برای استفاده و تقویت نقاط قوت وفرصتهاو رفع و مدیریت نقاط ضعف و تهدیدها

6. تدوین اهداف کلی، اهداف جزیی و اهداف استراتژیک با سرلوحه قرار دادن اهداف برنامه استراتژیک دانشگاه

7. تدوین برنامه عملیاتی برای نیل به اهداف

8. نهایی کردن برنامه با استفاده از آراء ذینفعان و افراد درگیر در برنامه و ابلاغ برنامه به حوزه های مختلف دانشکده همراه با ارائه دستورالعمل های لازم جهت اجرا

9. تعیین دبیران اجرائی برای تحقق و اجرا و گزارش دهی در خصوص اهداف برنامه

10. پی گیری برنامه عملیاتی و اخذ گزارش از دبیران اجرایی در چارچوبهای زمانی تعیین شده

11. باز بینی برنامه استراتژیک در فواصل زمانی مشخص بر حسب نیاز و ابلاغ برنامه جدید به حوزه های مختلف دانشکده

12. ارائه گزارش اقدامات و پیشرفت برنامه به مسئولین محترم دانشگاه در فواصل زمانی مشخص

13. ارائه بازخورد به واحدهای مختلف دانشکده در خصوص پیشرفت برنامه و انتظارات کمیته
 

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه بیست و پنجم اسفند 1389
  • ساعت 14:36
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در چهارشنبه هفتم شهريور 1397
  • ساعت 14:36
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh