برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

پرونده دروس مقطع دکترای مامایی

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: مامایی
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای مامایی / ترم 1
ردیف کد درس نام درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد کارگاههای همزمان الزامی
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 191309406 زبان تخصصی کاربردی طرح دوره کمبود یا جبرانی 2       2  
2 191309405 آمار حیاتی پیشرفته   کمبود یا جبرانی 2       2  
3 191309423 روش تحقیق پیشرفته در بالین طرح دوره اختصاصی اجباری 1 1     2 روش تحقیق بالینی
4 191309417 اصول حاکمیت بالینی و مدیریت خطر   اختصاصی اجباری 1       1 مدیریت خطر در زایمان
5 191309410 مشاوره قبل و حین بارداری (نیمه اول ترم) طرح دوره اختصاصی اجباری 0.5       0.5 روشهای نوین آموزش بالینی-روشهای نوین مشاوره بالینی
6 191309412 مراقبتهای دوره پره ناتال   اختصاصی اجباری     1   1 آمادگی برای زایمان، تجویز منطقی داروهای مجاز
7 191309420 اخلاق حرفه ای   اختصاصی اجباری 1       1  
8 191309408 آناتومی پیشرفته در مامایی و زنان   کمبود یا جبرانی 1       1  
9 191309409 فیزیولوژی پیشرفته در مامایی و زنان   کمبود یا جبرانی 1       1  
10 191309411 پیشگیری و کنترل عفونت   اختصاصی اجباری 0.5   0.5   1  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 12.5  
 
 
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای مامایی / ترم 2
ردیف کد درس نام درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد کارگاههای همزمان الزامی
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 191309407 مامایی مبتنی بر شواهد طرح دوره کمبود یا جبرانی 2       2  
2 191309421 ارتباطات حرفه ای و کار گروهی   اختصاصی اجباری 1       1 مهارتهای ارتباطی
3 191309431 مقاله نویسی به زبان انگلیسی طرح دوره کمبود یا جبرانی 2       2  
4 191309413 مراقبت­های دوره حین زایمان و تولد نوزاد   اختصاصی اجباری     1*   1 احیا مادر، ثبت و گزارش و مستندسازی پرونده طبی، زایمان فیزیولوژیک
5 191309429 طب مکمل و سنتی در مامایی   اختیاری 2       2  
6 191309403 تئوریهای کاربردی در سلامت باروری و مامایی طرح دوره کمبود یا جبرانی 2       2  
7 191309419 حقوق و قوانین قضائی در مامایی   اختصاصی اجباری 0.5 0.5     1  
8 191309422 روشهای نوین زایمان   اختصاصی اجباری 0.5       0.5 خوشایندی زایمان، روشهای غیردارویی کاهش درد زایمان
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 11.5  

 
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای مامایی / ترم 3
ردیف کد درس نام درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد کارگاههای همزمان الزامی
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 191309404 اپیدمیولوژی در مامایی، زنان، کودکان و نوزادان   کمبود یا جبرانی 2       2  
2 191309416 نوزادان   اختصاصی اجباری 1       1 احیای نوزاد
3 191309414 مراقبت­های دوره پس از زایمان (کارورزی)   اختصاصی اجباری     1   1 شیرمادر
4 191309418 سلامت عضلات کف لگن در زنان / عملی   اختصاصی اجباری 1   1   2 عضلات کف لگن
5 191309415 سلامت مادران مبتنی بر سیاست های ملی طرح دوره اختصاصی اجباری 1       1  
6 191309424 سیاستگذاری در مامایی   اختیاری 2       2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 9  
  *منظور از نوع درس:  مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
هر واحد کارورزی 102 ساعت می باشد.
کارگاه ایمنی بیمار: تعیین زمان گذراندن این کارگاه قبل از آزمون جامع بر عهده دانشگاه می باشد.

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه ششم تير 1397
  • ساعت 12:31
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در چهارشنبه بیست و سوم مهر 1399
  • ساعت 12:31
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید : 3093
نظرات شما
captcha refresh