برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

لیست طرح های تحقیقاتی و پایاننامه های مرتبط با مقوله آموزش پرستاری و مامایی

جهت مشاهده و دریافت فایل حاوی اطلاعات تکمیلی "طرح های تحقیقاتی و پایاننامه های مرتبط با مقوله آموزش پرستاری و مامایی" کلیک نمائید (word-pdf).
 

عنوان طرح تحقیقاتی یا پايان­نامه

مقایسه دیدگاه پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سنندج در خصوص دستور عدم احیاء 1391

مقایسه آگاهی، عملکرد و نگرش دانشجویان و تکنولوژیستهای جراحی از روش های کنترل عفونت و اصول تکنیک استریل در زنجان و تبریز 1391

مقایسه درک پرستاران، دانشجویان و بیماران از اهمیت رفتارهای مراقبتی و تعیین عوامل موثر در درک این رفتارها در بخش­های ویژه مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تأثیر شبیه سازی تریاژ پیش بیمارستانی بر آگاهی، نگرش، عملکرد و خودکارآمدی دانشجویان پرستاری

مقایسه سوء درک از بیماریهای قلبی بین دانشجویان پرستاری، پرستاران و بیماران قلبی در بخش های قلب مراکز آموزشی و درمانی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1391

ارتباط انگیزه یادگیری با خودکارآمدی در شایستگی بالینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392

مقایسه تأثیر دو شیوه آموزشی نمایش فیلم و سخنرانی بر آگاهی، باور و عملکرد بهداشت دست در دانشجویان پرستاری: کارآزمایی بالینی

فرایند حمایت از دانش ­آموختگان جدید پرستاری در بالین: مطالعه نظریه پایه

جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان­های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1392

مقایسه نگرش دانشجویان پرستاری و دانش ­آموزان دبیرستانی نسبت به حرفه پرستاری در شهر تبریز، 1392 

مقایسه دو روش آموزش الکترونیک و معلم محور بر میزان آگاهی دانشجویان  پرستاری در مراقبت از بیماران ترومایی: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل  شده تک ­سوکور

تجارب پرستاران از پرسپتور بودن برای پرستاران جدید: یک رویکرد فنومنولوژی هرمنوتیک

تبیین فرآیند ترک خدمت در میان پرستاران: یک نظریه پایه

طراحی و روانسنجی ابزار سنجش عزت نفس دانشجویان پرستاری

 

فرآیند تصمیم­ گیری برای مهاجرت در پرستاران ایرانی

بررسی عملکرد شایستگی بالینی و نگرش نسبت به گسترش نقش حرفه­ای پرستاران اورژانس در بیمارستان­های شهر تبریز در سال 94

فرآیند ارائه مراقبتهای دلسوزانه از سوی پرستاران

هوش هیجانی و ارتباط آن با تنش دانشجویان پرستاری در محیط بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1394

درک مددجویان جراحی از کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با فرهنگ ایمنی و ارتباطات بین حرفه ای پزشکان و پرستاران در بخش های جراحی بیمارستان امام رضا (ع) تبریز سال 1394

تمایل به ترک حرفه و ارتباط آن با استرس شغلی در پرستاران مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1394


اولویت های پژوهش در آموزش دانشکده پرستاری و مامایی تبریز در سال 98-97
 
محور اساتيد

1. توسعه نقش اعضای هیأت علمی در بالین
2. راهكارهاي ارتقاء  توانمندي هاي اساتيد
ارتقاء سطح مهارتهاي ارتباطي بين استاد ودانشجو
 

محور دانش آموختگان
1. 
تقويت انگيزه تحصيلي در فراگيران
2. نيازهاي حرفه اي وآموزشي دانشجويان در مقاطع مختلف
3. توانمندي دانش آموختگان در انجام وظايف حرفه اي پس از فراغت از تحصيل
4. مشكلات تحصيلي و آموزشي دانشجويان


محور نيازهاي جامعه
1. نيازسنجي آموزشي در زمينه آموزش پزشكي پاسخگو از اساتيد و دانشجويان
2. راهكارهاي ترويج آموزشي در عرصه هاي مختلف (جامعه، خانواده، سرپايي، اطاق عمل بخش)
3. نيازسنجي و تطبيق برنامه هاي آموزشي با نيازهاي جامعه

نظام آموزشي
1. 
انتظارات از دانش آموختگان در دانشگاه وتطابق آن با رويكردهاي آموزشي
2. نيازهاي دانشگاه براي ايجاد رشته هاي جديد
3. روش ها وراهكارهاي بهبود كيفيت در آموزش باليني


ارزشيابي
1. 
تحليل نظام ارزشيابي  برنامه هاي آموزشي
2. ارزشيابي محيط هاي يادگيري در رشته هاي مختلف
3. استفاده گروه هاي  آموزشي از روش هاي ارزيابي


اقتصاد آموزش
1. هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم سرانه آموزشي در رشته ها و مقاطع مختلف و راههاي كاهش هزينه وافزايش بهره وري

فنون و رسانه هاي آموزشي
1. 
مقايسه اثربخشي شيوه هاي گوناگون آموزش الكترونيكي
2. ارائه الگوي يادگيري الكترونيكي آموزش پرستاری
3. طراحي و آماده سازي بسته هاي آموزش الكترونيكي
4. راهكارهاي فناوري اطلاعات در آموزش پرستاری
 

آموزش اخلاق حرفه اي
1. بايدهاي اخلاق حرفه اي در علوم پزشكي
2. چالش هاي اخلاقي در نظام آموزشي كشور
3. آموزش اخلاق حرفه اي و چالشها


جهت دریافت فایل اولویتهای پژوهش در آموزش، اینجا را کلیک نمائید.
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه چهارم شهريور 1394
  • ساعت 11:24
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه نوزدهم اسفند 1397
  • ساعت 11:24
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh