برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آقای باقر خلوتی

قدردانی ریاست محترم دانشکده از اعضای واحد آی تی دانشکده

مطالب/ قدردانی ریاست محترم دانشکده از اعضای واحد آی تی دانشکده

                           
      قدردانی ریاست محترم دانشکده از اعضای واحد آی تی دانشکده ریاست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر زمان زاده به استناد کسب رتبه برتر وبسایت دانشکده در سطح دانشگاه از زحمات همکاران محترم واحد آی تی دانشکده تقدیر و تشکر نمودند.
شنبه 18 اسفند 1397
معرفی جناب آقای امیر عزیزی بعنوان رابط در امور نماز دانشکده

مطالب/ معرفی جناب آقای امیر عزیزی بعنوان رابط در امور نماز دانشکده

                           
      معرفی جناب آقای امیر عزیزی بعنوان رابط در امور نماز دانشکده بر اساس اعلام جناب آقای دکتر قهرمان شیرزاد، معاون اداری و مالی دانشکده، جناب آقای امیر عزیزی کارمند پیمانی شاغل در این واحد بعنوان نماینده رابط امور نماز دانشکده بحضور معرفی گردید.
دوشنبه 15 بهمن 1397
گواهی ثبت اختراع ژل مخاط چسب عصاره مرزه مخصوص موکوزیت در بیماران سرطانی

مطالب/ گواهی ثبت اختراع ژل مخاط چسب عصاره مرزه مخصوص موکوزیت در بیماران سرطانی

                           
      گواهی ثبت اختراع ژل مخاط چسب عصاره مرزه مخصوص موکوزیت در بیماران سرطانی بدینوسیله ثبت اختراع ژل مخاط چسب عصاره مرزه مخصوص موکوزیت در بیماران سرطانی، توسط همکاران دانشکده جناب آقایان دکتر محمد ارشدی و مهندس باقر خلوتی خلوت را خدمت ایشان، خانواده محترم ایشان و کلیه همکاران ...
شنبه 3 آذر 1397