برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

شوراها و کمیته ها

 

                                            شورای آموزشی
                                            اعضاء - اهداف و وظایف - آیین نامه ها و فرم ها- جدول زمانی جلساتمصوبات - ارتباط با ما


                                            کمیته استاد راهنما
                                            اعضاء - اهداف و وظایف - آیین نامه ها و فرم ها- جدول زمانی جلسات - مصوبات - ارتباط با ما


                                           
کمیته برنامه ریزی استراتژیک
                                            اعضاء - اهداف و وظایف - آیین نامه ها و فرم ها- جدول زمانی جلسات - مصوبات - ارتباط با ما

 

                                            شورای اداری دانشکده
                                            اعضاء - اهداف و وظایف - آیین نامه ها و فرم ها- جدول زمانی جلسات - مصوبات - ارتباط با ما

 

                                            کمیته تکریم ارباب رجوع
                                            اعضاء - اهداف و وظایف - آیین نامه ها و فرم ها- جدول زمانی جلسات - مصوبات - ارتباط با ما

 

                                        شورای آموزشی دانشجویان شاهد و ایثار گر
                                            اعضاء - اهداف و وظایف - آیین نامه ها و فرم ها- جدول زمانی جلسات - مصوبات - ارتباط با ما

 

                                            شورای فرهنگی
                                            اعضاء - اهداف و وظایف - آیین نامه ها و فرم ها- جدول زمانی جلسات - مصوبات - ارتباط با ما

                                            
هسته دانشجویان آسیب پذیر 
                                            
اعضاء - اهداف و وظایف - آیین نامه ها و فرم ها- جدول زمانی جلسات - مصوبات - ارتباط با ما
 

                                        کمیته منتخب
                                            اعضاء اهداف و وظایف - آیین نامه ها و فرم ها- جدول زمانی جلسات - مصوبات - ارتباط با ما


                                            شورای پژوهشی
                                            اعضاء - اهداف و وظایف - آیین نامه ها و فرم ها- جدول زمانی جلسات - مصوبات - ارتباط با ما

 

                                            کمیته برگزاری امتحانات
                                            اعضاء - اهداف و وظایف - آیین نامه ها و فرم ها- جدول زمانی جلسات - مصوبات - ارتباط با ما

 

                                           شورای تحصیلات تکمیلی
                                           اعضاء - اهداف و وظایف - آیین نامه ها و فرم ها- جدول زمانی جلسات - مصوبات - ارتباط با ما

 

                                           کمیته ارزیابی دورنی
                                           اعضاء - اهداف و وظایف - آیین نامه ها و فرم ها- جدول زمانی جلسات - مصوبات - ارتباط با ما

                                           
شورای IT   دانشکده

 

 

 

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390
  • ساعت 11:59
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه بیست و سوم مرداد 1397
  • ساعت 11:59
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید : 12860
نظرات شما
captcha refresh