پنجشنبه 14 آذر 1398 _ 07 ربيع الثاني 1441 _ 5 دسامبر 2019
جستجو :
 منوی اصلی دانشکده
 
  شاهد-اهداف
 

اعضاء1)بهبود وضعیت آموزشی ، تحصیلی ،فرهنگیو اجتماعی دانشجویان شاهد و ایثارگر

2) شناسایی زمینه های آسیب پذیری و پیشگیری از بروز مشکلات

3)مشاوره و هدایت تحصیلی

4)کنترل مستمر و ارزیابی وضعیت تحصیلی

5)شناسایی عوامل غیرآموزشی موثر بر وضعیت آموزشی دانشجویان و تلاش در جهت رفع آنها

6) مساعدت و حمایت منطقی مبتنی برخود باوری دانشجویان

شرح وظایف استاد مشاور :

1)دریافت پرونده تحصیلی دانشجویان تحت پوشش از دفتر شاهد و ایثارگر از دانشگاه برای کنترل و ارزیابی مستمر وضعیت آموزشی ، فرهنگی و بهداشت روانی دانشجویان

2) تحت پوشش قراردادن 5 الی 20 نفر از دانشجویان به تشخیص و معرفی ستاد شاهد و ایثارگر

3) برگزاری جلسات معارفه اولیه برای توجیه دانشجویان در مورد طرح و ایجاد انگیزه در آنها و برقراری ارتباط لازم

4) اختصاص ساعاتی برای مشاوره به صورت انفرادی و گروهی برای دانشجویان

5) توجه خاص به دانشجو در بدو ورود و توجیه وی نسبت به ویژگیهای محیط تحصیلی

6) اشنا نمودن دانشجو با قوانین و مقررات آموزشی

7) بررسی و تایید فرم انتخاب واحد دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی

8)در صورت بروز مشکل آموزشی راهنمایی و چارهجویی در چارچوب قوانین آموزشی

9)توجه و عنایت به مسائل معیشتی ، عاطفی ،روحی ، اجتماعیو فرهنگی دانشجویانودر صورت احساس مشکل گزارش فوری به شورای اساتید مشاور دانشکده و مدیر کل امو دانشجویان شاهد و ایثارگر

10)تشخیص نیاز دانشجویان تحت مشاوره به کلاس تقویت بنیه علمی و اعلام به ستاد شاهد و ایثارگر

11) تشویق دانشجو به حضور در فعالیتهای فوق برنامه

12) شرکت در جلسات شورای اساتید مشاور دانشکده و شرکت در گردهمایی ها

13) ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در هر نیمسال تحصیلی ، شامل اسامی دانشجویان تحت مشاوره و اقدامات انجام شده

نوشته شده در   چهارشنبه بیست و پنجم اسفند 1389  ساعت  12:14   توسط   مهدی ابراهیم پور
ویرایش شده در چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391 توسط آرزو آرزو
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل :
refresh captcha
 
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید