برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

جهت دریافت فایل اکسل شماره تلفن های دانشکده، اینجا را کلیک نمائید. 

دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهشی قسمت یا واحـد : کارشناس مسئول کتابخانه
اسامـی افــــراد : سرکار خانم مریم رزمخواه شماره داخلــی : 124
شماره مستقیم : 34778462 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهشی قسمت یا واحـد : کارشناس کتابخانه
اسامـی افــــراد : سرکار خانم فلورا باغبان رضوان شماره داخلــی : 124
شماره مستقیم : 34778462 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهشی قسمت یا واحـد : مسئول وبسایت دانشکده
اسامـی افــــراد : جناب آقای مهدی ابراهیم پور رضایی شماره داخلــی : 106
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهشی قسمت یا واحـد : مرکز تحقیقات دانشجویی
اسامـی افــــراد : آقای ابراهیم علی افسری شماره داخلــی : 343
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : مدیرگروه مامایی و بهداشت مادر و کودک
اسامـی افــــراد : سرکار خانم دکتر نیلوفر ستارزاده شماره داخلــی : 115
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : اعضای گروه مامایی و بهداشت مادر و کودک
اسامـی افــــراد : سرکار خانم دکتر سهیلا بانی شماره داخلــی : 118
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : مدیر گروه روانپرستاری
اسامـی افــــراد : دکتر حسین ابراهیمی شماره داخلــی : 170
شماره مستقیم : 34751709 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : مدیر گروه بهداشت جامعه
اسامـی افــــراد : دکتر محمدحسن صاحبی حق شماره داخلــی : 160
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : مسئول دفتر گروه کودکان
اسامـی افــــراد : خانم مریم علیزاده شماره داخلــی : 115
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : مسئول دفتر گروه روانپرستاری
اسامـی افــــراد : خانم مریم علیزاده شماره داخلــی : 115
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :