برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

جهت دریافت فایل شماره تلفن های دانشکده، اینجا را کلیک نمائید. (بروز شده در شهریور 99)

دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : تاسیسات
اسامـی افــــراد : جناب آقای فیض اله قربانی شماره داخلــی : 334
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : مسئول امور کلاس ها
اسامـی افــــراد : جناب آقای علی پور عبدالهی شماره داخلــی : 218
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : نگهبانی
اسامـی افــــراد : جناب آقایان میکائیل پورمحمدی؛ اکبر واحدی و غفاری شماره داخلــی : 335
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : انتشارات
اسامـی افــــراد : شرکت انتشارات شماره داخلــی : 337
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : تلفن خانه
اسامـی افــــراد : سرکار خانم مریم علیزاده شماره داخلــی : 0
شماره مستقیم : 34770649- 34796770- 34770648 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : فناوری اطلاعات قسمت یا واحـد : مسئول واحد فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : جناب آقای مهندس اسمعیل رایگان شماره داخلــی : 104
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : فناوری اطلاعات قسمت یا واحـد : کارشناس واحد فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : سرکار خانم فریبا اسمعیلی شماره داخلــی : 105
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهشی قسمت یا واحـد : معاون پژوهشی
اسامـی افــــراد : سرکار خانم دکتر مژگان لطفی شماره داخلــی : 342
شماره مستقیم : 34797713 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهشی قسمت یا واحـد : مسئول دفتر معاون پژوهشی
اسامـی افــــراد : سرکار خانم مریم عباس زاده شماره داخلــی : 120
شماره مستقیم : 34797713 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهشی قسمت یا واحـد : دفتر مجله
اسامـی افــــراد : سرکار خانم ها فریبا اسمعیلی و فریناز سعیدی شماره داخلــی : 122
شماره مستقیم : 34799785 شمــاره فـکـس :