برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

جهت دریافت فایل اکسل شماره تلفن های دانشکده، اینجا را کلیک نمائید. 

دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : مدیر گروه داخلی جراحی
اسامـی افــــراد : جناب آقای دکتر آزاد رحمانی شماره داخلــی : 121
شماره مستقیم : 34799946 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : مسئول دفتر گروه داخلی جراحی
اسامـی افــــراد : سرکار خانم پریا قاسمی شماره داخلــی : 103
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : معاون آموزشی
اسامـی افــــراد : جناب آقای دکتر فریبرز روشنگر شماره داخلــی : 110
شماره مستقیم : 34790365 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : مسئول دفتر معاون آموزشی
اسامـی افــــراد : سرکار خانم سمیه عبدی شماره داخلــی : 110
شماره مستقیم : 34790365 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : دفتر توسعه آموزش مداوم
اسامـی افــــراد : سرکار خانم دکتر فرانک جبارزاده، خانم نصابی و جناب آقای محمد یزدانی فر شماره داخلــی : 112
شماره مستقیم : 34799571 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : آزمایشگاه میکروب شناسی
اسامـی افــــراد : سرکار خانم لیلا مهران نیا شماره داخلــی : 113
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : آزمایشگاه بیوشیمی
اسامـی افــــراد : سرکار خانم لیلا مهران نیا شماره داخلــی : 114
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : اعضای گروه داخلی جراحی
اسامـی افــــراد : جناب آقای دکتر منصور غفوری فرد - جناب آقای عباس داداش زاده شماره داخلــی : 256
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : اعضای گروه داخلی جراحی
اسامـی افــــراد : سرکار خانم کبری پرون - سرکار خانم آلهه سید رسولی شماره داخلــی : 131
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : اعضای گروه داخلی جراحی
اسامـی افــــراد : سرکار خانم مژگان بهشید- سرکار خانم دکتر فرانک جبارزاده شماره داخلــی : 132
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :