برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

جهت دریافت فایل اکسل شماره تلفن های دانشکده، اینجا را کلیک نمائید. 

دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : حسابداری
اسامـی افــــراد : جناب آقای علیرضا بشیری شماره داخلــی : 326
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : امین اموال
اسامـی افــــراد : آقای مرتضی ملاح شماره داخلــی : 320
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : کارپردازی1
اسامـی افــــراد : آقای محمدرضا کیهان شماره داخلــی : 323
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : مسئول دفتر معاون اداری مالی
اسامـی افــــراد : سرکار خانم آذر عیوض زاده شماره داخلــی : 310
شماره مستقیم : 34797712 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : حسابدار
اسامـی افــــراد : آقای یوسف قنبری شماره داخلــی : 324
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : دفتر انبار
اسامـی افــــراد : آقای مهدی صفری شماره داخلــی : 325
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : مسئول خدمات
اسامـی افــــراد : آقای حسن سیفی شماره داخلــی : 330
شماره مستقیم : 34782766 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : آبدارخانه آموزش
اسامـی افــــراد : خانم بیگی شماره داخلــی : 332
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : آبدار خانه اداری
اسامـی افــــراد : آقای علی پاداشی شماره داخلــی : 331
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : آبدارخانه اداری
اسامـی افــــراد : خانم خدایی شماره داخلــی : 333
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :