برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

جهت دریافت فایل اکسل شماره تلفن های دانشکده، اینجا را کلیک نمائید. 

دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : اعضای گروه مامایی و بهداشت مادر و کودک
اسامـی افــــراد : خانم دکتر سویل حکیمی؛ خانم مرضیه محمدی؛ خانم دکتر بهناز صادق زاده شماره داخلــی : 268
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : اعضای گروه داخلی جراحی
اسامـی افــــراد : سرکار خانم دکتر عاطفه اله بخشیان، سرکار خانم دکتر شهلا شهبازی شماره داخلــی : 267
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : اعضای گروه داخلی جراحی
اسامـی افــــراد : جناب آقای دکتر فریبرز روشنگر- جناب آقای دکتر حسین فیض اله زاده شماره داخلــی : 119
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت پژوهشی قسمت یا واحـد : واحد سمعی بصری
اسامـی افــــراد : جناب آقای امیر عزیزی شماره داخلــی : 281
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اداره آموزش قسمت یا واحـد : کارشناس رشته اتاق عمل
اسامـی افــــراد : ایوب عبادی شماره داخلــی : 211
شماره مستقیم : 34777379 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : اعضای گروه پرستاری بهداشت جامعه
اسامـی افــــراد : جناب آقای دکتر وحید پاکپور شماره داخلــی : 126
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : اعضای گروه داخلی جراحی
اسامـی افــــراد : جناب آقای دکتر وحید زمان زاده شماره داخلــی : 138
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : اعضای گروه روانپرستاری
اسامـی افــــراد : جناب آقای دکتر حسین نامدار ارشتناب شماره داخلــی : 171
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : اعضای گروه روانپرستاری
اسامـی افــــراد : سرکار خانم دکتر مریم وحیدی شماره داخلــی : 172
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه های آموزشی قسمت یا واحـد : اعضای گروه مامایی و بهداشت مادر و کودک
اسامـی افــــراد : سرکار خانم دکتر مژگان میرغفوروند؛ سرکار خانم سیمین صیدی شماره داخلــی : 180
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :